Vores vision

Verdens klima er udfordret qua blandt andet overforbrug og manglende hensyntagen til, hvordan klimaet får de bedste betingelser for positiv forandring. Beslutningstagere verden over er med få undtagelser enige om at danne fælles front mod klimaforandringer, så fremtidige generationer ikke svigtes af manglende initiativer og et stadig stigende forbrug af naturens ressourcer.

Initiativer og regulativer fra politisk side kan imidlertid ikke stå alene, hvis vi hurtigst muligt skal sætte en stopper for de voldsomme klimaforandringer, som på sigt også vil ramme Danmarks grænser.

Selv små klimaindsatser kan være med til at gøre den samlede forskel, verden har brug for.

På Klimaprofilen.dk har du mulighed for at gøre dine interessenter opmærksomme på, hvordan din virksomhed bidrager til beskyttelse af klimaet.

Det kan f.eks. være I internt i virksomheden har en række politikker omkring brugen af ressourcer såsom kun at printe, når det er absolut nødvendigt. Det kan også være, at I økonomisk støtter foreningsarbejde såsom f.eks. WWF i deres indsats med at redde regnskoven.

Alle virksomheder er velkomne

Ansvar bliver aldrig mindre, uanset hvor mange aktører det deles ud på. Det er derfor vigtigt at alle tager et aktivt medansvar i klimaarbejdet, og Klimaprofilen.dk er din virksomheds mulighed for at gøre opmærksom på, hvordan netop I bidrager til at skabe en bedre klimatisk fremtid.

Ønsker du at gøre opmærksom på, hvilke klimaindsatser I arbejder med i jeres virksomhed?

Så opret din virksomhedsprofil her