Medlemsskab

Betaling af medlemsskab

For at være medlem af Klimaprofilen og have en offentlig klimaprofil opkræves et årligt gebyr. Du kan på denne side læse om, hvad det koster samt hvad din virksomhed bidrager til gennem medlemsskabet. Yderligere får du også få en dybere indsigt i hensigterne med oprettelsen af initiativet Klimaprofilen.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på nedenfor, er du velkommen til at rette henvendelse på info@klimaprofilen.dk.

Hvad koster det at være medlem?

Det koster årligt 495 kr. (ekskl. moms.) at være medlem hos Klimaprofilen. Et medlemskab giver din virksomhed mulighed for at have en offentlig tilgængelig klimaprofil på Klimaprofilen, hvor du kan beskrive, hvordan din virksomhed tager vare på klimaet. Du kan via denne oversigt besøge allerede tilmeldte virksomhed og læse om, hvordan de inddrager varetagelse af klimaet i deres arbejde og arbejdsgange.

Samtidig får din virksomhed med et medlemsskab rettigheder til at bruge Klimaprofilens logo i forbindelse med markedsføringsmateriale og kommunikation med interessenter såsom eksempelvis kunder, samarbejdspartnere, aktionærer, medarbejdere m.v..

Dette kunne f.eks. være gennem:
  • Nyhedsbreve
  • Hjemmeside
  • E-mail signatur
  • Sociale medier
Hvad bruges de økonomiske midler til?

Med Klimaprofilen ønsker vi at give forbrugerne indblik i, hvilke tiltag virksomheder gør for at beskytte klimaet og dermed sikre kommende generationers levedygtighed. Vi mener, at forbrugere i stigende grad vægter hensynstagen og beskyttelse af klimaet højt i vurderingen af hos hvilke virksomheder, de ønsker at gøre forretninger.

I et givent senarie kunne en kunde svæve mellem at gøre sit indkøb hos én af tre-fire forskellige virksomheder. Et udvælgelseskriterium kan være de traditionelle parametre såsom pris, levering, kvalitet m.v., men et andet centralt kriterium er også, hvilken aktiv rolle virksomhederne tager i forhold til klimaforandringerne.

Hos Klimaprofilen ønsker vi at udbrede vores koncept geografisk, så også forbrugere i udlandet kan lave denne vurdering i deres købsbeslutninger. Derfor vil medlemsbetalingen bl.a. gå til udbredelse af Klimaprofilen.

Desuden vil vi øge kendskabet til Klimaprofilen i den danske offentlighed, så forbrugere får kendskab til muligheden for at læse om virksomheders klimaaktiviteter, såvel som at virksomheder får kendskab til muligheden for at synliggøre deres klimaindsats for dennes interessenter.