Klimaprofilen.dk

Beskrivelse af Klimaprofilen.dk

Klimaprofilen går ikke forrest målt på økonomi, energibesparelser eller arbejdsindsats for at skabe en bedre fremtid for vores klima. Til dette er vores initiativ for lille i forhold til øvrige aktører og interessenter, som kan reducere CO2 udledning og støtte klimaaktiviteter i langt større omfang.

På trods af det forsøger alle involverede parter i Klimaprofilen at gå forrest og vise vejen for enhver, som kan påvirkes til at gøre en større indsats. Det gælder både i erhvervssammenhænge såvel som i private, så vi i flest mulige situationer prioriterer at tage vare på verdens klima.

Vores vision med Klimaprofilen er nemlig at vise, hvordan de tilmeldte virksomheder aktivt arbejder med klimaaktiviteter, fremfor at måle på hvem der bidrager mest og bredest. Det handler ikke om, hvor meget en virksomhed bidrager, men om hvor meget en given virksomhed er i stand til at bidrage og dernæst faktisk bidrager i praksis.

Talemåden "Ingen er forpligtet ud over evne" kommer i en klimatisk kontekst til sin ret, da Klimaprofilen advokerer for standpunktet, at enhver virksomhed er forpligtet til at gøre hvad der er i dennes magt for at skabe en bedre klimatisk fremtid.

Hvordan vi arbejder og prioriterer

Hos Klimaprofilen holder vi vores administrative forbrug på et absolut minimum, hvilket eksemplificeres ved, at vi ikke har nogen printer på kontoret. Hermed fratager vi os selv muligheden for at printe, da der altid er andre muligheder at løse en given opgave på ved hjælp af nutidens IT-redskaber.

Hjemmesiden bag Klimaprofilen er hostet på en CO2 neutral server, ligesom vi altid anvender offentlig transport når vi inviteres ud som oplægsholdere, debatdeltagere, ordstyrere og tilsvarende.

Internettet har gjort det muligt at kommunikere med hele verden, og det udnytter vi i Klimaprofilen til at facilitere møder, som førhen blev afholdt ved fysisk tilstedeværelse. Via online redskaber afholder vi møder med ligeså stor effektivitet, som havde vi mødtes fysisk. Yderligere er online møder med til at optimere vores tid, hvormed vi kan nå flere daglige arbejdsopgaver. Er fysiske møder påkrævet gør vores hovedregel med brugen af offentlig transport sig igen gældende.
Hjemmeside:
https://klimaprofilen.dk
Hvem står bag?
Klimaprofilen IVS
Email:
info@klimaprofilen.dk
Adresse:
Spinderigade 24 2. 4. 7100 Vejle.