FindWebHosting.dk

Beskrivelse af FindWebHosting.dk

Hos FindWebHosting er vi fuldtud bevidste omkring vigtigheden af at spare på vores ressourcer og ikke mindst optimere brugen af disse. Det kan helt lavpraktisk handle om at genanvende kontorartikler, handle mere miljøbevidst ind og spare på elektriciteten på kontoret.

FindWebHosting samler de udbydere som leverer hosting af hjemmesider, hvilket umiddelbart kan lyde som en branche med lav miljøpåvirkning. Faktum er dog, at internettet udleder ligeså meget CO2 som verdens flytrafik og amerikanske forskere har anslået, at verdens dataforbrug vil mange dobles henover de næste år.

De anslår således, at mellem 9-21 % af verdens samlede strømforbrug i år 2025 kan tilskrives internettet.

Løsningen er at finde CO2-neutral hosting, således man sikrer sig, at ens data opbevares på et datacenter med fokus på miljøvenlighed. Jo større datacenter jo bedre, da denne effektivisering reducerer miljøpåvirkningen, og hvis datacenteret samtidig skaber CO2 reducerende projekter, vil der potentielt skabes CO2 balance. På denne måde vil dine data ikke medvirke til et stigende energiforbrug og være medskabende til et mere energivenligt internet.

Vi anbefaler derfor, at du bestræber dig på at finde hosting, som medtager klima- og miljøbeskyttelse med i deres forretning.
Hjemmeside:
https://findwebhosting.dk
Hvem står bag?
FindWebHosting ApS